Yhdistys

Jyväskylä Pride ry
3386948-2

[email protected]

 1. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 
 2. Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.
IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 20. artikla

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Jyväskylä Pride ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisarvoja sekä totuudenmukaista informaatiota pride ja sukupuoliasioista.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee artikkeleita ja materiaalia, myy kannatustuotteita ja järjestää tapahtumia.
 3. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 4. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.
 6. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 7. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
 9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.