Ihmisarvo kuuluu kaikille ihmisille

Ihmisarvo on perustava käsite, joka koskettaa jokaista yksilöä riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muista ominaisuuksistaan. Raamattu, joka on monille kristityille pyhä kirja, sisältää monenlaisia opetuksia ja arvoja. Tämä artikkeli tutkii Raamatun näkökulmaa ihmisarvosta ja siihen liittyen homoseksuaalisuutta.

Ihmisarvo Raamatussa

Raamatun perusteella jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi (1. Mooseksen kirja 1:27). Tämä tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on synnynnäinen arvo ja arvokkuus, joka ei riipu heidän teoistaan, ominaisuuksistaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Raamattu opettaa myös lähimmäisenrakkautta ja rakastamista niin itseämme kuin muitakin kohtaan (Markus 12:31). Nämä periaatteet korostavat jokaisen ihmisen oikeutta kunnioitukseen ja tasa-arvoon.

Homoseksuaalisuus ja Raamattu

On tärkeää huomata, että Raamatun tulkinta ei aina ole yksiselitteistä, ja eri kristilliset yhteisöt voivat suhtautua homoseksuaalisuuteen eri tavoin. Jotkut tulkinnat korostavat näitä yksittäisiä jakeita ja pitävät homoseksuaalisuutta syntinä, kun taas toiset liberaalimmat tulkinnat katsovat, että Raamatussa käsiteltävät homoseksuaaliset teot liittyvät erilaisiin konteksteihin ja eivät suoranaisesti koske nykyaikaista, rakastavaa, ja sitoutunutta homoseksuaalista suhdetta.

Kun puhutaan homoseksuaalisuudesta Raamatun näkökulmasta, on tärkeää huomata, että Raamattu sisältää useita mainintoja homoseksuaalisuudesta. kolme keskeistä kohtaa, jotka usein mainitaan, ovat 3. Mooseksen kirja 18:22, 1. korinttolaiskirje 6:9 ja Roomalaiskirje 1:26-27. Nämä kohdat ilmaisevat kuitenkin selkeästi, että miehen ja miehen välinen seksi on väärin ja luonnotonta.

Ihmisarvon puolustaminen kaikille, myös homoseksuaaleille

Kristityille ja muillekin uskonnollisille yhteisöille on haasteellista tasapainoilla uskonsa perinteen ja arvojen sekä yhteiskunnan maallistumisen ja ”vapautumisen” välillä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ihmisarvon puolustaminen tarkoittaa kaikkien yksilöiden kunnioittamista ja suojelemista.

Yhteiskuntamme on monimuotoinen, ja ihmiset tulevat erilaisista taustoista ja elävät erilaisia elämiä. Kaikki ansaitsevat oikeuden tuntea itsensä arvokkaiksi ja hyväksytyiksi juuri sellaisina kuin he ovat. Tämä koskee myös homoseksuaaleja ja transihmisiä. Monet kristityt yhteisöt ovatkin edistäneet ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Tämä ei missään nimessä ole ristiriidassa Raamatun moraaliopetuksen kanssa asioista jotka ovat hyväksyttäviä ja asioista mitkä eivät ole.

Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada.

Roomalaiskirje 1:26-27 (Raamattu Kansalle)

Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä.

1. Kirje korinttilaisille 6:9-11 (Raamattu Kansalle)

Johtopäätös

Ihmisarvon puolustaminen kaikille, mukaan lukien homoseksuaaleille, on tärkeä arvo monille kristityille ja yhteiskunnan jäsenille yleisesti. Raamattu tarjoaa perustan tälle arvolle opettaessaan, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja ansaitsee kunnioituksen ja rakkauden. On olennaista muistaa, että Raamatusta on erilaisia tulkintoja, mutta kaikki tulkinnat eivät voi olla yhtäaikaa oikein. Raamattu opettaa selkeästi, että tietyt asiat ovat oikein ja toiset väärin, esim. 10. käskyä selkeimpänä esimerkkinä.

Kuitenkin yhteiskunnassamme tulisi aina pyrkiä edistämään tasa-arvoa ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan riippumatta heidän rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Sen takia tasa-arvon ja rakkauden osoittaminen Pride- ja transväkeä kohtaan pitäisi olla samanlaista kuin kaikkia muitakin ihmisryhmiä kohtaan. Meidän on välitettävä ja rakastettava heitä yhtä paljon ja kerrottava heille sama ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta niin kuin kenelle tahansa ihmiselle.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen. Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt.”

Johanneksen Evankeliumi 3:16-21 (Raamattu Kansalle)

Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi

Apostolien teot 16:31 (Raamattu Kansalle)

Posted

in

,

by