Linkit

Järjestöt, organisaatiot ja sivustot:

Yksittäiset ihmiset:

Vapaasti saatavilla olevat julkaisut:

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 19. artikla