Tietoa

Pride tai gay pride tarkoittaa maailmanlaajuista liikettä ja filosofiaa, jonka mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voivat olla ylpeitä seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. Pride-liike puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien ja etujen puolesta tehtyä työtä.

Wikipedia – Pride

Suomessa pride-tapahtumia on järjestetty vuodesta 1975 lähtien. Aluksi tapahtumasta käytettiin nimeä Vapautuspäivät ja samalla vietettiin myös Setan vuosijuhlia. Vapautuspäivät järjestettiin alun perin vuosittain Helsingissä. Ensimmäistä kertaa Vapautuspäivät järjestettiin Helsingin ulkopuolella vuonna 1990, Turussa. Vuonna 1995 ne pidettiin Jyväskylässä ja 1997 Oulussa. Vuonna 2000 tapahtuman nimeksi vakiintui Pride. Seta järjesti Priden aluksi vuorovuosin Helsingissä ja jossakin muualla Suomessa (Jyväskylässä 2001, Vaasassa 2003 ja Tampereella 2005).

Wikipedia – Pride

Mitä on Pride?

”Pride” on englannin kieltä ja tarkoittaa ylpeyttä. Menneellä viikolla vietettiin Helsinki Pride -viikkoa. Mediassa tapahtumaa ylistettiin tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien juhlaksi. Priden todellisesta sanomasta ja vaikutuksesta ei ole ilmeisesti vielä tehty kriittistä tutkimusta Suomessa, mutta Ruotsissa on.

Ruotsalaisen Clapham-instituutin tutkimuksen mukaan Ruotsin Priden ohjelmasta puuttuvat sellaiset käsitteet kuten vastuu, moraali ja ihmisarvo. Sen sijaan ohjelmassa korostetaan yksilökeskeisyyttä ja kapinahenkeä kaikkia normeja vastaan sekä nostetaan myönteisessä valossa esille sellaisia asioita, kuten huumeiden käyttö, sadismi, tuska ja prostituutio, joita tavallisesti pidetään vahingollisina.

Tutkimuksen johtopäätöksenä Clapham-instituutin sivustolla todetaan: ”Hälyttävässä kansanterveydellisessä tilanteessa, johon kuuluu lisääntynyt psyykkinen pahoinvointi, huumeiden käyttö, seksuaalinen häirintä ja itsetuhoinen käyttäytyminen, katsomme, että Pride on kaikkea muuta kuin avuksi kärsiville ihmisille.” (käännös allekirjoittaneen) Toivottavasti saamme pian myös Suomessa lisää kriittistä tutkimustietoa Priden todellisista vaikutuksista.

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN kirkko oli Helsinki Pride -tapahtuman yhteistyötaho. Pride-viikon hengessä Kirkko Helsingissä -Facebook-sivuilla julkaistiin ikoni, jossa Jeesuksen pään yläpuolella on sateenkaarenvärinen sädekehä ja kädessä kirja, jossa on sateenkaarenvärinen sydän. Sateenkaari on Pride -liikkeen tunnus.

Sateenkaari-Jeesuksella ei tietenkään ole mitään tekemistä Raamatun Jeesuksen kanssa. Uudessa testamentissa todellinen Jeesus esittää niin ehdotonta aviouskollisuutta, että hän sai omat opetuslapsensakin hämilleen opetuksestaan. (Matt. 19) On törkeää valjastaa Jeesus hänen oman opetuksensa vastaisen ideologian kannattajaksi. Pride-kulkueessa ei marssita seksuaalisen itsehillinnän taikka elinikäisen, yksiavioisen, miehen ja naisen välisen avioliiton puolesta. Priden ”taustalla vaikuttava ihmis- ja avioliittokäsitys on kirkon opetukselle vieras ja osin sen vastainen” niin kuin piispa Seppo Häkkinen kirjoitti Facebook-sivullaan. Kirkkoherra Sammeli Juntunen varoittaa omassa Facebook-kirjoituksessaan Pride-tapahtuman taustalla vaikuttavasta ideologiasta: ”Jos gender-ideologia pääsee kirkossa valtaan, sen perinteinen käsitys avioliitosta yhden miehen ja yhden naisen välisenä uskollisena, elinikäisenä ja muut seksisuhteet poissulkevana instituutiona tietenkin lopetetaan. – – Samalla loppuu kirkollinen opetus siitä, että on olemassa sellainen asia kuin sukupuolinen siveellisyys, jota Jumala ihmiseltä vaatii.”

USEISSA YHTEYKSISSÄ mediassa on väitetty, että Priden ajama ideologia tekee maailmasta paremman paikan elää. Ihmiselle, joka ei elä ylpeäs­ti Pride-uskossa vaan Raamatun Kristus-uskossa, asia avautuu hyvin toisella tavalla. Maailmasta ei tule parempaa marssimalla ylpeästi sellaisten asioiden puolesta, jotka ovat parhaan tiedon, tutkimusten ja osittain järjenkin vastaisia ja jotka Raamatussa kielletään, vaan ojentautumalla nöyrästi todellisuuden ja Raamatun opetusten mukaan ja tekemällä parannusta ennen kaikkea omista synneistä.

”Kirkon pitää uskaltaa pitää esillä omaa perinteistä näkemystään avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Kyse ei ole ahdasmielisyydestä vaan siitä, millaiseksi Luojamme on ihmiselämän tarkoittanut, jotta yksilöt, perheet ja yhteiskunta eläisivät hyvää elämää”, niin kuin piispa Häkkinen kirjoittaa.

Teksti: Leif Nummela

Mitä Raamattu opettaa homoseksuaalisuudesta?

Raamattu opettaa johdonmukaisesti, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä (1. Moos. 19:1-13; 3. Moos. 18:22; Room. 1:26-27; 1. Kor. 6:9). Room. 1:26-27 opettaa nimenomaan, että homoseksuaalisuus on seurausta Jumalan kieltämisestä ja tottelemattomuudesta Häntä kohtaan. Kun ihminen jatkaa elämistä synnissä ja epäuskossa, Raamattu kertoo meille, että Jumala ”luovuttaa” hänet vielä kamalampaan ja paheellisempaan syntiin näyttääkseen hänelle, miten turhaa ja toivotonta on elämä erossa Jumalasta. 1. Kor. 6:9 sanoo, että homoseksuaaliset vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

Jumala ei luo homoseksuaalisia ihmisiä. Raamattu sanoo, että ihmisestä tulee homoseksuaali synnin vuoksi (Room. 1:24-27) ja pohjimmiltaan omasta tahdostaan. Ihmisellä saattaa olla synnynnäisesti suurempi taipumus homoseksuaalisuuteen, aivan kuten joillakin on taipumusta väkivaltaisuuteen tai joihinkin muihin synteihin. Tämä ei anna ihmiselle lupaa tehdä syntiä antamalla periksi syntisille mielihaluilleen. Jos jollakulla on taipumusta vihaan tai raivoon, saako hän silloin antaa periksi noille taipumuksille? Eipä tietenkään! Sama pätee homoseksuaalisuuteen.

Raamattu ei kuitenkaan kuvaa homoseksuaalisuutta sen suurempana syntinä kuin mitään muutakaan. Kaikki synti loukkaa Jumalaa. Homoseksuaalisuus on vain yksi niistä asioista, jotka 1. Kor. 6:9-10 luettelee asioina, jotka pitävät ihmisen poissa Jumalan valtakunnasta. Raamatun mukaan Jumalan anteeksianto on tarjolla yhtä lailla homoseksuaalille kuin avionrikkojalle, epäjumalanpalvelijalle, murhaajalle, varkaalle jne. Jumala myös lupaa kaikille Jeesukseen Kristukseen turvautuville voiman voittaa synnin, myös homoseksuaalisuuden (1. Kor. 6:11; 2. Kor. 5:17; Fil. 4:13).

Teksti: Got Questions Finland

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 19. artikla