Kalvinistipappien lausunto – sateenkaaripiispat eivät ole kristittyjä

Alla konservatiivisen (ei-woke) kirkkokunnan tiedote EvankelisLuterilaisen Liberaali-kirkon uuteen sodomalaiseen avioliittonäkemykseen.

Suoralainaus SRBY:n tiedotteesta alkaa:

Julkilausuma liittyen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen 12.3.2024 ehdotukseen avioliittonäkemyksestä

19.03.2024

Tunnustamme, että meillä ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asioihin päätös- tai puheoikeutta. Edustamamme seurakunnat kuuluvat Suomen Reformoitujen Baptistiseurakuntien yhdyskuntaan, ja näin evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen päätös 12.3.2024 esittää kirkolliskokoukselle kahta rinnakkaista avioliittonäkemystä ei kosketa suoraan seurakuntiamme. Tästä huolimatta tämä esitys, jossa avioliitto voitaisiin samanaikaisesti ymmärtää miehen ja naisen tai kahden henkilön välisenä liittona on niin merkittävä, että haluamme tehdä lyhyen julkilausuman avioliiton luonteesta ja sen merkityksestä niin teologisesti, kuin yhteiskunnallisesti.

Ensinnäkin, avioliitto yhden miehen ja naisen välillä on luomisjärjestykseen juurrutettu todellisuus. Tästä syystä avioliitto miehen ja naisen välillä ja siitä syntyvät lapset muodostavat jokaisen yhteiskunnan terveen perustuksen. Yhteiskunta, saati sitten kristillinen kirkko, joka katsoo avioliiton voivan toteutua kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välillä menee vastoin luonnollista lakia ja pitää näin ”totuutta vääryyden vallassa” (Room. 1:18) 

Toiseksi, avioliitto yhden miehen ja naisen välillä toimii ajallisena esikuvana Jumalan oman Pojan, Jeesuksen Kristuksen, ja hänen verellä pestyn seurakuntansa välisestä iankaikkisesta liitosta. Miehen ja naisen välinen avioliitto heijastaa Jumalan ja hänen valitun kansansa välistä iankaikkista yhteyttä (Ef. 5:25–27). Se joka menee uudelleenmäärittelemään kaikkina aikoina tunnustetun kristikunnan yhteisen ja selvän Raamatun opetuksen tästä esikuvasta, kapinoi suoraan Luojaansa ja Hänen pelastustaan vastaan. Puheyhteyden vaaliminen totuuden kustannuksella on harhaanjohtavaa ja manipuloivaa. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on samaan aikaan tosi Jumala ja tosi ihminen. Jeesus Kristus jakaa ihmisyytemme kokonaisuudessaan, mutta ilman syntiä. Samaan aikaan hän on tosi Jumala. Samalla tavalla kuin Kristus on erilainen kuin hänen morsiamensa seurakunta, niin myös avioliitto on kahden erilaisen ja toinen toistaan täydentävän sukupuolen välinen liitto. Joka kiistää tämän, kyseenalaistaa Kristuksen kaksiluonto-opin ja vesittää koko pelastuksen todellisuuden. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat (piispa Matti Salomäki jätti eriävän mielipiteen) ovat osoittaneet äärimmäistä selkärangattomuutta ja mukautumista oman jälkikristillisen aikamme ajatteluun yksilökeskeisestä itsevalitusta seksuaalisuudesta. He vievät tarkoituksenmukaisesti harhaan kaikkia ihmisiä, jotka on uskottu heidän haltuunsa – mukaan lukien niitä, jotka kokevat seksuaalista vetoa samaa sukupuolta oleviin. 

Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mieheksi tai naiseksi (1. Moos. 1:27). Lankeemuksen seurauksena jokainen ihminen on syntinen ja luonnostaan kapinassa Luojaansa kohtaan. Tämä syntisyys näkyy eri tavoin jokaisen ihmisen elämässä – mukaan lukien seksuaalisissa vääristymissä, haureuksissa, aviorikoksissa ja homoseksuaalisuudessa. Synti ei poistu lakaisemalla sitä maton alle tai muuttamalla synnin määritelmää. Jeesus tuli pelastamaan syntisiä. 

Rohkaisemme jokaista Kristuksen seuraajaa etsimään sellaisen kristillisen seurakunnan, joka pysyy perinteisessä, apostolisessa, katolisessa ja uskonpuhdistukseen sitoutuvassa näkemyksessä niin Raamatun, luomisjärjestyksen, synnin, Kristuksen kaksiluonto-opin, pelastuksen kuin avioliitonkin osalta. Kristuksen seuraamisella on hintansa. Kahdella tiellä ei voi kävellä. 

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle häilyvät!” (Jaak. 4:8)

Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunnan (SRBY) pastorit:

Eelis Halmemies, Jyväskylän Reformoidun baptistiseurakunnan pastori

Juhana Lalli, Jyväskylän Reformoidun baptistiseurakunnan pastori

Tommi Matikka, Espoon Kotikirkon pastori

Mikko Sivonen, Jyväskylän Reformoidun baptistiseurakunnan pastori

Tuomas Toppila, Espoon Kotikirkon pastori

Miska Wilhelmsson, Armon Baptistiseurakunnan pastori”

Alkuperäinen tiedote kokonaisuudessaan: https://srby.fi/julkilausuma-avioliittonakemyksesta2024/


Posted

in

by