Miten toimia sukupuoliahdistuneen lapsen vanhempana?

On äärimmäisen tärkeää olla tukena ja ymmärtävänä, jos olet vanhempi sukupuoliahdistuneelle lapselle. Sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun ymmärtäminen voi olla monimutkaista, mutta tässä on muutamia vinkkejä siitä, miten voit toimia parhaiten:

  1. Kuuntele: Aloita kuuntelemalla tarkasti lapsesi tunteita ja kokemuksia. Ole avoin keskustelulle ja anna heille mahdollisuus ilmaista itseään ja kertoa kokemuksestaan.
  2. Opiskele aiheesta: Sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu ovat monimutkaisia asioita. Ota aikaa oppiaksesi lisää aiheesta lukemalla kirjoja, kuuntelemalla luentoja ja tutkimalla luotettavia lähteitä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin lapsesi tilannetta.
  3. Kunnioita yksityisyyttä: Sukupuoliasioihin liittyy usein paljon yksityisyyttä ja herkkyyttä. Kunnioita lapsesi yksityisyyttä ja älä paljasta heidän kamppailuaan sukupuoliahdistuksen kanssa heidän kavereilleen.
  4. Tarjoa tukea ja resursseja: Selvitä, mitä tukea ja resursseja on saatavilla sukupuoliahdistuneille lapsille ja heidän perheilleen. Saatat haluta ottaa yhteyttä paikallisiin kristillisiin tukiryhmiin tai järjestöihin, jotka voivat tarjota apua ja ohjausta.
  5. Ole kärsivällinen: Sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun ymmärtäminen voi olla prosessi, ja lapsesi voi tarvita aikaa löytää itsensä. Ole kärsivällinen ja tue heitä matkallaan.
  6. Ole valmis kysymyksiin: Lapsesi saattaa esittää paljon kysymyksiä, ja on tärkeää olla valmis vastaamaan rehellisesti ja empaattisesti. Jos et tiedä vastausta, voitte etsiä tietoa yhdessä.
  7. Hanki ammattiapua: Joskus sukupuoliahdistuneet lapset ja heidän perheensä tarvitsevat ammatillista apua ja tukea. Ota yhteyttä seurakuntasi pastoriin tai kasvatustieteen ammattilaisiin.
  8. Ole tuki muille perheenjäsenille: Muista, että sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun ymmärtäminen voi olla haastavaa myös muille perheenjäsenille. Ole tukena ja auta heitä ymmärtämään ja hyväksymään lapsesi vaikea tilanne.
  9. Rakasta ja tue: Lapsesi tarvitsee ennen kaikkea rakkauttasi ja tukeasi. Muista, että hän on edelleen sama ihminen, joka tarvitsee vanhempiensa rakkautta ja hyväksyntää vaikeasta tilanteestaan riippumatta.

Tärkeintä on olla rakastava ja tukeva vanhempi sukupuoliahdistuneelle lapselle. Oma ymmärrys ja tuki voivat olla merkittäviä tekijöitä lapsen hyvinvoinnin ja itsetunnon kehittymisessä.

Suosittelen perehtymään aihetta hyvin käsittelevään kirjallisuuteen esim. Tapio Puolimatkan kirjaan ”Sukupuoli muutoksessa – onko sukupuolia kaksi vai enemmän?”. Voit tilata sen Suomalaisesta Kirjakaupasta.

Tässä sitaatti edellä mainitusta kirjasta joka auttaa vanhempia kohtamaan sukupuoliahdistuneen lapsensa.

”Koska nuorten parissa äkillisesti alkava sukupuoliahdistus on ilmiönä kehittynyt vasta parin viime vuosikymmenen aikana, vanhemmille tai muille läheisille on tarjolla niukasti tietoa, jonka pohjalta he voisivat auttaa äkillisesti sukupuoliahdistuneita nuoria. Lisa Marchiano on toiminut terapeuttina monille vanhemmille, joiden teini-ikäinen lapsi eli tietyn jakson elämäänsä transihmisenä mutta luopui sitten transelämästä, usein vanhempien autettua häntä etsimään vaihtoehtoisia tapoja käsitellä niitä tunteita, jotka johtivat hänet identifioitumaan transihmiseksi. Marchiano on keskustellut kymmenien vanhempien, jotka etsivät keinoja käsitellä sukupuoliahdistusta turvautumatta sukupuolenvaihdokseen. Näiden keskustelujen pohjalta hän antaa transnuorten vanhemmille ohjeita siitä, miten tähän ilmiöön olisi mielekästä suhtautua (1),(2). Vanhempia motivoi yleensä halu välttää tarpeettomia lääketieteellisiä toimenpiteitä, joiden takia nuori saattaisi tulla hedelmättömäksi ja jotka saattaisivat altistaa hänet vakaville sivuvaikutuksille.
Koska transideologialla on yhä määräävämpi asema julkisessa tiedotuksessa, koululaitoksessa, valtion ja kunnan viranomaisten parissa sekä terapiayhteisössä, vanhemmille viestitään usein, että heidän pitäisi kritiikittömästi hyväksyä lapsensa itsestään tekemä transsukupuolisuusdiagnoosi. Joskus vanhempia kehotetaan hyväksymään lääketieteellinen sukupuolenvaihdos ilman viivytyksiä ja harkinta-aikaa. Samaan aikaan kuitenkin tiedetään, että on olemassa vain vähän tutkimusta sukupuolenvaihdosprosessin seurauksista nuorelle ihmisille. Julkisuudessa usein vaietaan siitä tosiasiasta, että tieteellisestä tutkimuksesta ei löydy tukea aikamme taipumukselle rohkaista sukupuolenvaihdokseen sellaisia nuoria, joiden sukupuoliahdistus puhkeaa äkillisesti teini-iässä.

Jos lapsi on vasta äskettäin identifioitunut transsukupuoliseksi, vanhemmat voivat vielä tehokkaasti vaikuttaa häneen kertomalla, että ovat eri mieltä. Teinin itsestään tekemän transsukupuolisuusdiagnoosin kyseenalaistaminen näyttäisi olevan tärkeä väliintulo, joka auttaa nuorta luopumaan tästä ajatuksesta. Lapsen uskomukset pitäisi aina kyseenalaistaa ilman vihaa, kunnioittavasti ja osoittamalla hyvin ajoitettuja, lyhyitä ja todellisuuteen perustuvia väitteitä arvovaltaisesti mutta ilman vihaa. Esimerkkeinä voisi olla sopivassa tilanteessa esitetty toteamus, kuten: ”Videopeleistä tykkääminen ei tee sinusta poikaa.” Koska tarkoituksena on välttää valtataisteluja, ei ole syytä alkaa väitellä. Riittää, että esittää väitteen ja pyrkii luomaan myönteisiä yhteisiä kokemuksia teinin kanssa.

Tapio Puolimatka – Sukupuoli muutoksessa: Onko sukupuolia kaksi vai enemmän
s. 129 – 131

Mitä Raamattu sanoo sukupuolien määrästä tai vaihtamisesta?

Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 

1. Mooseksen kirja 1:27-28

Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Psalmi 139:13-17

Avaa suusi mykän puolesta, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville.

Sananlaskut 31:8

’Kirottu olkoon se, joka murhaa salaa lähimmäisensä.’

5. Mooseksen kirja 27:24a

Raamatussa ei ole suoraa mainintaa sukupuolen vaihtamisesta eikä Raamattu sisällä käsitettä ”väärään sukupuoleen syntymisestä”. On mielenkiintoista huomata, että monet, jotka kannattavat tätä ideaa, eivät välttämättä usko sieluun tai muuhun kuin fyysiseen materiaan. Heidän näkökulmastaan ei ole johdonmukaista puhua jostakin, joka syntyisi väärään ruumiiseen tai sukupuoleen, sillä he eivät hyväksy esimerkiksi sielun olemassaoloa, joka voisi syntyä väärään sukupuoleen, kuten gnostilaiset opettivat.

Toisaalta, transideologiassa esiintyvä ajatus siitä, että ”jokin” voi syntyä väärään sukupuoleen, voidaan nähdä gnostilaisena opetuksena. Tämä käsitys heijastelee pintapuolisesti uskonnollisia näkökulmia ja oletusta siitä, että identiteetti voi olla erillinen sukupuolesta.

Gnostilaisuus vaikuttaa aikamme kulttuuriin uudenlaisessa ilmiasussa. Gnostilainen luonnon ja ihmishengen vastakkainasettelu konkretisoituu transihmisen korottamisessa aikamme marttyyriksi ja pyhimykseksi. Transihminen on sidottu vääränlaiseen ja hänen henkiselle minuudelleen vihamieliseen ruumiiseen, jonka vallasta hän vapautuu henkisen valaistumisensa ja moraalisen rohkeutensa avulla. Transihmisen ympärille rakennettu kultti ilmentää gnostilaista pyrkimystä vapauttaa ihmishenki hänelle sopimattoman ruumiin kahleista.

Tapio Puolimatka – Seksuaalivallankumous – Perheen ja yhteiskunnan romahdus, s.12

Biologista sukupuolta ei voi vaihtaa lääketieteellisin keinoin. Ihminen voi kyllä tehdä erilaisia leikkauksia ja pukeutua miesten tai naisten vaatteisiin, mutta hän ei kykene muuttamaan sitä sukupuolta mihin on syntynyt. Raamattu myös sanoo seuraavaa vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta:

”Nainen ei saa pukeutua miehen vaatteisiin, eikä mies pukeutua naisen vaatteisiin, sillä jokainen, joka sen tekee, on Herran silmissä kauhistus.”

5. Mooseksen kirja 22:5

Tämä kohta käsittelee vaatteiden sukupuolisidonnaisuutta ja se ei tarkoita, etteikö nainen voisi käyttää housuja. Se tarkoittaa sitä, että mies ei saa näyttää ulkoisesti naiselta (pukeutuminen) eikä nainen mieheltä. Miltä tämä sitten näyttäytyy niin on hieman sidonnainen aikamme kulttuurista, mutta yleisesti länsimaissa on katsottu, että esimerkiksi hameet ja mekot eivät kuulu miehille.

Jumala olisi toiminut nurinkurisesti antaessaan siunatun käskyn lisääntyä ja täyttää maa jos hän olisi luonut muita kuin miehen ja naisen olemaan keskenään liitossa. Erilaiset sukupuoliahdistukset ja seksuaalisetsuuntautumiset johtuvat siitä, että elämme tässä syntiinlangenneessa maailmassa, jossa on kaikenlaista poikkeamaan täydellisyydestä: syntiä. Kukaan ei kiellä, etteikö näiden asioiden kanssa kamppaileminen ja eläminen olisi vaikeaa, mutta synnin hyväksyminen elämään ei oikeasti lopulta helpota oloa. Ehkä tilapäisesti ja näennäisesti – ajallisesti. Synnin seuraukset ovat tuhoisat ja vakavat.

Mutta tässä tulee evankeliumi! Evankeliumi tarkoittaa ’Hyvää Sanomaa’, ja hyvä sanoma on se, että Jeesus lähetti avun meidän syntiongelmaamme. Tämä apu on kaikenlaisille ihmisille. Jumala tuli luoksemme ihmisenä, Jeesus Kristus, joka oli ja on totisesti Jumala ja kuitenkin myös totisesti ihminen, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyestä. Jeesusta piestiin kauheasti, ja Hänet naulittiin veriselle ristille. Mutta tämä tarina Jeesuksesta ristillä on enemmän, kuin romantisoitu rakkaustarina.

Jeesus Kristus, joka ei synnistä tiennyt, tuli synniksi, kun Hän sovitti niiden synnit, jotka tulisivat tekemään parannuksen ja uskomaan (Hänen Seurakuntansa). Hänet haudattiin, ja kolmantena päivänä Hän nousi ylös haudastaan. Sitten Hän kohosi taivaaseen missä Hän istuu Isän oikealla puolella, missä Hän rukoilee sinun puolestasi, jos sinä synnyt uudesti ylhäältä. Kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa kautta Jeesus voitti synnin ja kukisti kuoleman ikuisesti – Seurakuntansa puolesta. Kristus tulee vielä takaisin, ja silloin Hän tuomitsee elävät ja kuolleet. Ne, jotka ovat pelastettuja, Hän herättää haudoistaan olemaan Herran kanssa taivaassa, ja ne, jotka eivät ole pelastettuja, Hän heittää helvetin tuleen.

Katsotaanpa tarkemmin ristiä. Mikä ihmeellinen rakkaus Hänen Seurakuntaansa kohtaan. Ihminen pelastuu, koska Jeesus vanhurskauttaa ihmisen Jumalan edessä. Vanhurskauttaminen on lainopillinen ja oikeusopillinen käsite. Ihmisen synnit luetaan Kristukselle, ja Kristuksen vanhurskaus luetaan ihmisen hyväksi. Kristus tuli syntien sovitukseksi, kun Hän täydellisesti lepytti Jumalan vihan, kantamalla itse sen vihan jonka ihminen olisi ansainnut; vihan jonka ihminen olisi kokenut, jos Kristus ei olisi pelastanut häntä. Kristus on silloin maksanut ihmisen syntivelan. Kristus julistaa syntisen vanhurskaaksi, eli täydelliseksi, Jumalan edessä. Ihminen on syyllinen syntiin, mutta Jeesusta rangaistiin ja hänet teloitettiin, niin kuin Hän olisi tehnyt syntiä. Ehkä tämä tapahtuu sinulle, jos Herra myöntää sinulle parannuksen, ja lahjoittaa sinulle pelastuksensa.

Sama Jumala, joka on ääretön rakkaudessa, on myös ääretön vihassa. Seuraava Raamatun jae on tarkoitettu vain Kristityille: ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” (Room. 5:8). Mutta toisaalta, “Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä.” (Ps. 7:12). “Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.” (Ps. 5:5). Kummanko näistä Jumalan ominaisuuksista sinä tulet tuntemaan?

Ymmärräthän, että uskominen vain järjen tasolla ei ole pelastavaa. Raamattu sanoo: “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16). Ja vielä: “Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.” (Joh. 3:36). Tämä Kreikan sana ’uskoa’, tarkoittaa Kristukselle uskoutunutta ja uskollista. Jeesus varoitti ennalta, että ”monet” uskovat (väärät käännynnäiset) tullaan käännyttämään pois Herran luota (Matt. 7:21-23).

Saatat nyt kysyä: ”Onko mitään, mitä voisin tehdä ansaitakseni pääsyn taivaaseen, tai ansaitakseni hyvän maineen Jumalan edessä.” Vastaus tähän on ehdoton ’ei’.“Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” (Eph 2:8-9).

Raamattu sanoo: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” (Mark. 1:15). ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. ” (Ap.t. 17:30). ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte” (Luuk. 13:3). Parannus ei kuitenkaan saa aikaan pelastusta, vaan ihminen tekee parannuksen, koska on pelastettu.

Syntinen ei pelastu tekojen kautta, vaan syntinen pelastetaan hyviin tekoihin, niitä varten ja niissä elämään.“sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat” (1. Joh. 5:3).“Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.” (Matt. 16:24-25).

“ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,” (2. Tess. 1:7-9).

Pyydämme, suorastaan pakotamme sinua vastaamaan evankeliumiin, tähän hyvään sanomaan. Huuda Herran Jeesuksen nimeä pelastuakseksi, tee parannus ja laita uskosi ja luottamuksesi yksin Kristukseen pelastuaksesi. Hylkää syntisi ja heittäydy Kristuksen varaan pelastuaksesi; ole kuuliainen Hänen evankeliumilleen.

Jos Herra pelastaa sinut, tai jos olet jo pelastunut, on ratkaisevan tärkeää pysyä yhteydessä Raamattua tottelevien Kristittyjen kanssa, löytää vakaa kirkko/seurakunta, ja alistaa itsesi Raamatulliseen opetuslapseuteen.

Lähde: Pyhä Raamattu 1933/1938


Posted

in

by