Sateenkaaren todellinen merkitys

Monimuotoisessa yhteiskunnassa on kaikenlaisia ihmisiä ja jokaisella on varmasti oma näkemyksensä siitä, minkälaisia arvoja ja toimintatapoja sateenkaari symbolina edustaa. Joku voi kokea sen esimerkiksi juuri homoseksuaalien omaksi lipuksi, joku toinen taas nähdä sen laajempana seksuaalisten rajojen rikkomisen kuvana. Mistä voimme siis tietää, kuka on oikeassa ja mikä on sateenkaaren todellinen merkitys?

Ihmisten näkemykset ovat aina subjektiivisia ja siksi tarvitsemme yleensä todellisen asianlaidan selvittämiseksi Jumalan sanaa, Raamattua. Kun luoduista yksi sanoo yhtä ja toinen toista, asian ratkaisee Luojan mielipide. Hukutettuaan maailman Nooan aikana, Hän tosiaan kertoi meille vastauksensa:

Ja Jumala sanoi:

”Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.”

Ja Jumala sanoi Nooalle:

”Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on”.

1. Mooseksen kirja 9:12-17

Saatat olla hämilläsi ja kysyä tuon tekstinkin jälkeen, mikä on sateenkaaren todellinen merkitys. Mitä se symboloi tuossa tekstissä – miksi juuri sateenkaari oli jotakin, jonka katsominen estäisi Jumalaa uudelleen hukuttamasta valtavaa määrää ihmisiä Lähi-idässä?

Vastaus tähän löytyy symboliikasta. Vanha Testamentti on todellisuudessa suuri näytelmä, jonka kaikilla osasilla on symbolinen merkitys. Jumalan ensisijainen tarkoitus ei ollut pelastaa Nooa, hänen perhettään ja joitakin eläimiä, vaan saada heidät näyttelemään symbolinen näytelmä, jonka yksityiskohdat julistavat jotain suurempaa ja tärkeämpää, kuin näiden ihmisten välttymistä hukkumiskuolemalta.

Nooan näytelmässä arkki symboloi Kristusta. Jokainen, joka oli arkissa, pelastui tulvalta, niin kuin jokainen Kristuksessa oleva pelastuu Jumalan vihan tulvalta. Kyse on siis symboleista. Samoin Nooan perheen voidaan ajatella symoboloivan juutalaisia ja eläinten pakanoita, jotka yhdistettiin arkissa eli Kristuksessa yhdeksi pelastuneiden joukoksi. Tässä esikuvallisessa näytelmässä Jumala määräsi tietyn määrän matkustajia arkkiin ja sulki sitten oven heidän perässään, ehkäpä symboloiden armovalintaa: Jumala päättää, kenet hän pelastaa Kristuksessa ja kenet jättää hukkumaan. Myös näytelmän kyyhkysellä sekä monella muulla yksityiskohdalla on varmasti symbolinen arvo.

Sateenkaaren todellinen merkitys löytyy siis symbolismista. Näytelmän pointti ei ole siinä, että Jumala muistaa jatkossa pitää meidät hengissä, kun näkee taivaalla hauskan valoilmiön, vaan tämän sybolin osoittamassa todellisuudessa eli Jeesuksessa Kristuksessa.

Profeetta Hesekiel kertoo kirjansa ensimmäisessä luvussä nähneensä taivaassa olevalla valtaistuimella ihmishahmon – siis Kristuksen. Häntä ympäröi sateenkaarenvärinen hohde. Saman asian näki myös Johannes Ilmestyskirjan luvussa 4 ja hän kertoo lisäksi, että tuolla sateenkaaren värien ympäröimällä
valtaistuimella istujaa palvottiin Jumalana.

Nooan näytelmän pointti, suorastaan sen loppunäytös, on siis taivaaseen asetettu sateenkaari, joka symboloi sitä, että Jeesus Kristus asetettiin taivaaseen. Kun Jumala katsoo sateenkaarta, eli ylösnoussutta ja taivaaseen asetettua Jeesusta Kristusta, hän ei enää hukuta maailmaa. Näkyvä sateenkaari ”lintujen taivaalla” symboloi näkymätöntä Kristusta ”Jumalan taivaassa”.

Häntä Jumala katsoo ja muistaa liittonsa kaiken lihan, siis juutalaisten ja pakanoiden kanssa. Häntä Jumala katsoo, eikä enää hukuta maailmaa vihansa tulvaan.

Sateenkaaren todellinen merkitys on siis Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt Jumala, joka hallitsee nyt taivaassa kuninkaana.


Posted

in

by