Tulisiko poikien ympärileikkaus kieltää?

Poikien ympärileikkaus on uskonnollis-kulttuurinen perinne, joka herättää vahvoja mielipiteitä ja lapsen oikeuksien kannalta vaikeita kysymyksiä. Pitäisikö se kieltää lailla? Keskustelu asiasta on monesti kiivasta, mutta monikulttuurisessa yhteiskunnassa on pyrittävä dialogiin ja kunnioitukseen eri näkemysten välillä silloinkin, kun aiheet ovat kiusallisia tai lähestulkoon tabuja.

Moderneihin länsimaisiin arvoihin tulkitaan yleensä kuuluvan vanhemman absoluuttinen oikeus päättää lapsensa kehosta ja halutessaan aiheuttaa jopa lapsen kivulias kuolema, ennen kuin hän on  riittävän kehittynyt voidakseen itse ilmaista oman tahtonsa asiassa. [1] 

Poikien ympärileikkauksen ympärillä käytävään keskusteluun liittyvää problematiikkaa kuvastaakin hyvin se, että lääkäriliitto suosittelee yllättäen modernien länsimaisten arvojen vastaisesti, että ympärileikkausta lapselleen pyytäviä vanhempia neuvottaisiin luopumaan toimenpiteestä kokonaan ja siirtämään se myöhemmäksi, jotta lapsi voisi tehdä päätöksen itse. Moderneista länsimaisista arvoista poiketen suositellaan myös riittävästä kivunlievityksestä huolehtimista. [2] 

Monien tahojen, kuten esimerkiksi lääkäriliiton vastustuksesta huolimatta poikien ympärileikkauksella on kannattajansa, erityisesti juutalaisten ja muslimien joukossa. Toisin kuin muslimeilla, juutalaislla ympärileikkaus on tuhansia vuosia vanha tapa, joka juontaa juurensa Aabrahamista, joka sai ympärileikkauksen merkiksi siitä uskonvanhurskaudesta, joka hänellä oli jo ennen ympärileikkausta. [3] Kyseessä on siis täysin identtinen sakramentti, kuin kristillinen kaste – Jahveen uskovan lapselle tehtävä liiton merkki.

Ympärileikkauksesta kertoo myös ensimmäisen Samuelin kirjan luku 18. Sen mukaan kuningas Saul pyysi Daavidia tappamaan sata pakanaa, ympärileikkaamaan heidät ja tuomaan heidän esinahkansa itselleen morsiamenhintana. Tähän näennäiseen tarjoukseen sisältyi siis lupaus vaimon saamisesta, mutta todellisuudessa Saulilla oli taka-ajatuksena yllyttää Daavid taisteluun, jossa hän kuolisi pakanoiden käsissä.

Moderni lukija saattaa ihmetellä, mihin tuollainen verinen ja brutaali teksti oikein pyrkii. Vastaus on kuitenkin yksinkertainen: kyseessä on symbolinen näytelmä eli varjokuva, jossa Jumala salaisesti ilmoitti Uuden Testamentin tärkeimmät tapahtumat noin tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymää.

Daavid symboloi näytelmässä Jeesusta. Israelin johtaja Saul symboloi Israelin johtajia, jotka halusivat päästä Jeesuksesta eroon samoin kuin Saul Daavidista – keksimällä juonen hänen tappamisekseen, kun eivät itse suoraan uskaltaneet käydä hänen kimppuunsa. 

Näytelmässä Saulin juoni raukeaa tyhjiin, kun Daavid pitää sitä pilkkanaan ja tappaakin kaksinkertaisen määrän vihollisiaan sen sijaan, että menettäisi henkensä heidän käsissään. Tämä symboloi sitä, miten Kristus ihan samalla tavalla lähti mukaan häntä vastaan liittoutuneiden juoneen, joka oli suunniteltu hänen tappamisekseen. Hän alistui Israelin johtajien suunnitelmaan ja hänet tapettiin, mutta hän nousi kuolleista ja juoni raukesi tyhjiin.

Näytelmässä Daavid ostaa itselleen morsiamen ympärileikkaamalla kuolleita pakanoita. Daavid symboloi Jeesusta ja morsian seurakuntaa – sanotaanhan seurakuntaa Raamatussa Kristuksen morsiameksi. Se, miten Jeesus sai itselleen morsiamen eli seurakunnan, on aivan vastaava tapa kuin Daavidilla tuossa näytelmässä: hän ympärileikkasi kuolleita pakanoita. Ympärileikkaus on siis liiton merkki, joka symboloi uskonvanhurskautta ja Jeesus tosiaan otti pakanat kanssaan liittoon ja lahjoitti heille uskonvanhurskauden. Daavidin ympärileikkaamat pakanat olivat kuolleita, Jeesuksen ”ympärileikkaamat” pakanat taas synteihinsä kuolleita. [4]

Tämän ja monta muuta syvällistä merkitystä ympärileikkaukselle löydämme Raamatusta ja vaikka tuo toimenpide ei Raamatun mukaan enää kristilliseen aikaan kuulukaan, emme voi välttämättä täysin yksiselitteisesti sanoa, tulisiko valtion kieltää vai sallia se. Sen tähden moniäänisen ja avoimen keskustelun tämän aiheen tiimoilta olisi hyvä jatkua ja kaikki erilaiset näkökulmat sekä niiden vaikutukset selvittää [5]. On myös tärkeää tuoda omat näkemyksensä esiin rauhallisesta ja vasta sitten, kun on ensin kuullut muita ja harkinnut asiaa tarkaan. [6]

Lähteet

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Abortti

[2] https://www.laakariliitto.fi/laakarin-etiikka/lapset-ja-nuoret/poikien-ymparileikkaus/

[3] Roomalaiskirje, luku 4

[4] Efesolaiskirje, luku 2

[5] Sananlaskujen kirja, 18:17

[6] Jaakobin kirje, 1:19


Posted

in

by