Turvallisen tilan periaatteet seurakunnille

Turvallisuus on aina tärkeää, mutta sen merkitys korostuu erityisesti, kun ihmiset muodostavat yhteisöjä. Kaikenlaisissa yhteisöissä tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä, jotka varmistavat, että toiminta pysyy turvallisena kaikille. Hengellisissä yhteisöissä on erityiset riskit tietynlaisille ongelmille, joita muissa yhteisöissä ei välttämättä esiinny ja siksi Jyväskylä Pride ry julkaisee nämä lyhyet turvallisen tilan ohjeet seurakunnille

1. Turvallinen kirkko ei taivu ulkoisen paineen alla

Turvallinen seurakunta ei pelkää yhteiskunnan mielipidettä vaan Jumalaa. Yhteiskunnan virtaukset menevät ja tulevat ja joka ajalla on omat ongelmansa, mutta turvallinen seurakunta pitäytyy Kristuksen opissa, eikä lähde mukaan ihmisten keksimiin, haitallisiin ja ohimeneviin ilmiöihin. Historiassa näemme Kristuksen morsiamen taistelleen erilaisten haitallisten ilmiöiden kanssa; esimerkiksi kommunismi, natsismi, antisemitismi ja siirtomaa-aikana harjoitettu ihmiskauppa ovat aiheuttaneet haasteita eivätkä kaikki seurakunnat valitettavasti ole riittävän aktiivisesti torjuneet näitä, vaan ovat hyväksyneet maailmalliset vaikutukset ja edistäneet näitäkin syntejä.

Vastaavia ilmiöitä, joita seurakunnan tulee torjua meidän aikanamme, jotta se pysyisi turvallisena tilana, on esimerkiksi transideologia, avoliiton ja pornon hyväksyminen. Sanoi yhteiskunta mitä hyvänsä, nämä on ehdottomasti tuomittava ja pidettävä Uuden Jerusalemin porttien ulkopuolella.

2. Turvallinen tila ehtoollisella


Ehtoollinen on vain kristityille tarkoitettu ateria ja pitääkseen seurakunnan turvallisena tilana, on sen johtajien varmistettava, että teoillaan uskonsa kieltävät eivät pääse nauttimaan tätä pyhää ateriaa ja näin pyhiä asioita häpäisemällä aiheuttamaan vaaraa koko yhteisölle.

Jos seurakunnan vastuunkantajat havaitsevat yksilön elämässä niin paljon syntiä ja niin vähän katumusta, että on syytä epäillä hänen kristillistä vakaumustaan, tulee häntä hänen oman ja koko yhteisön turvallisuuden nimissä kieltää syömästä Herramme ruumista ja juomasta Herramme verta. Erityisesti meidän aikaamme riivaavia syntejä, joita tässä yhteydessä haluamme erityisesti nostaa esiin varoittavina esimerkkeinä, ovat ahneus, itsekkyys, epäjumalanpalvelus (jooga islam jne), homoseksuaalisuus, porno ja Raamatun auktoriteetin kieltäminen eli liberaaliteologian synti.

3. Turvallisessa tilassa auktoriteetit pidetään vastuussa

Pysyäkseen turvallisena tilana, seurannassa ei saa päästä syntymään sellaista epätervettä me-henkeä, jonka varjolla hyväksytään seurakunnan vastuunkantajien synnit. Seurakunnan tulee jatkuvasti varmistua, että pastorien elämä ja opetus kestää koettelemisen ja erottaa heidät tarvittaessa virasta, jos riittävän vakavia ongelmia ilmenee. Turvallinen tila rikkoontuu, jos opettajiksi hyväksytään luonteeltaan mukavat ihmiset, jotka eivät kuitenkaan täytä raamatun vaatimuksia opetusvirassa toimimiseen. Pastorin tulee olla miespuolinen, omasta perheestään hyvää huolta pitävä, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan ja niin edelleen ja mikäli nämä kriteerit eivät täyty, on yhteisöllä paitsi oikeus, myös velvollisuus erottaa hänet tehtävistään.

Mikäli esimerkiksi todella mukava ja sosiaalinen nainen ryhtyy papiksi, on turvallinen tila rikottu, kun ihmisten mieltymysten on annettu korvata Jumalan käskyt seurakunnan toiminnan perusteita määritellessä. Seurakunnassa pitää pyrkiä aktiivisesti torjumaan sellainen epäterve ”me-henki”, jonka perusteella johtajien synnit, kuten esimerkiksi naispappeuden synti, hyväksyttäisiin siksi, että sen harjoittaja on ”kiva tyyppi”, ”yksi meistä” tai vastaavaa. Naispappeus pysyy syntinä, vaikka sen harjoittajalla olisi mukava persoona ja turvallinen yhteisö sulkee sellaisen synnin harjoittajan ulkopuolelleen pitääkseen jäsenensä turvassa Jumalan vihalta, joka kohtaa kaikkia, jotka eivät ole kuuliaisia hänen sanalleen.

4. Turvallinen tila lapsille

Turvallinen yhteisö varmistaa, että sen pienimmät jäsenet, syntymättömät lapset, pysyvät turvassa äitiensä kohduissa. Jos joku hyväksyy lasten tappamisen modernien ideologioiden nimissä, hänet on suljettava seurakunnan ulkopuolelle (Ilm 22:15). Mikäli joku harjoittaa, promotoi tai edesauttaa lasten tappamisessa, tulee seurakunnan ulkopuolisesta tilasta hänelle turvallisempi, jos hänelle muistutetaan, että Jumala hukuttaa murhaajat tuliseen järveen (Ilm 21:8) ja että hänen on tehtävä synnistään parannus, ennen kuin hän itsekin sinne joutuu.

Koska Jyväskylä Pride ry tuntee hänet, joka on sanonut: ”Minun on kosto, minä olen maksava”, me haluamme muistuttaa, kuinka hirvittävää on langeta Elävän Jumalan käsiin. Se on hirveää tavalliselle siivosyntisellekin, mutta kuinka paljon hirveämpää jollekin, jolla on syntymättömän lapsen veri käsissään! Jumalan tuomioistuimen edessä ei ole turvallista tilaa kenellekään murhaajalle, ellei hän ole uskon kautta Jeesukseen vastaanottanut Jumalan lahjavanhurskautta. Jos Kristus on ristillä kärsinyt hänen murhiensa rangaistuksen, ei häntä itseään niistä enää tuomita. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on Turvallinen Tila, johon syntisen on paettava, jos haluaa pysyä turvassa ikuisesti.


Posted

in

by