YK ihmisoikeuksien julistus: Perhe on yhteiskunnan perustus

Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 16. artikla 1. kohta

Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 16. artikla 3. kohta

Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 12. artikla

Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 26. artikla

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 18. artikla

Lue koko ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (ohjaa toiselle sivulle)


Posted

in

,

by