Amnesty: Translasten ja –nuorten itsemääräämisoikeus

Amnesty on tehnyt yli vuosikymmenen ajan vaikuttamistyötä ja yhteistä kampanjointia sateenkaarioikeuksia puolustavien toimijoiden kanssa uuden translain puolesta.

Amnesty.fi – Transihmisten oikeudet

Amnestyn vaatimukset translain uudistamiseksi

  • Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta.
  • Sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen, ja prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva ja kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa.
  • Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan omaan tarpeeseen saada hoitoa.
  • Translain kokonaisuudistuksessa sukupuolen juridiseen vahvistamiseen vaadittavasta 18 vuoden ikärajasta on luovuttava. Lainsäädännön tulee turvata lapsen edun toteutuminen ja suojella lasta ympäröivän yhteiskunnan syrjinnältä.
Amnesty.fi – Transihmisten oikeudet

Amnesty International Suomen osasto katsoo sukupuolen määrittelemisen osaksi ihmisoikeuksia. Koska ihmisoikeudet luonnollisesti koskevat kaikkia ihmisiä riippumatta heidän rodusta, väristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, kansallisesta alkuperästä, tai muusta tekijästä niin on luonnollista sanoa, että tämä ”ihmisoikeus” ulottuu siksi myös lapsiin.

Lapsilla on yhtäläiset ihmisoikeudet kuin aikuisillakin. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että ihmisen halu määritellä itse itsensä sukupuoli ei ole ihmisoikeus. Kyseessä on ideologia joka ei perustu tieteeseen tai totuuteen. Transideologiaa voitaisiin verrata kommunismiin tai uskontoon, ja sellaisen asian opettaminen ja pitäminen perheen arvoina pitäisi olla yleismaallisten ihmisoikeuksien julistuksen mukaan vanhempien päätettävissä, eikä valtion tai lasten.

Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 26. artikla

Sinänsä miesten ja poikien sukupuolielinten poistaminen ei ole uusi asia. On kautta historian tiedetty, että jos poikien tai miesten sukupuolielimet poistetaan niin sillä on merkittäviä seurauksia ihmisen luonteessa ja ominaisuuksissa.

Kastraatio eli kuohinta tarkoittaa menetelmää, jossa sukupuolirauhaset (tavallisesti miehen tai koiraseläimen kivekset: emaskulaatio) poistetaan (menetelmänä spadones) tai tehdään muuten toimimattomiksi. Se voidaan tehdä joko kirurgisesti tai kemiallisesti. Joskus kastraatiossa poistetaan myös penis (menetelmänä castrati tai sandali). Kastraatio voidaan tehdä paitsi lisääntymiskyvyn poistamiseksi, myös luonteen muuttamiseksi

Wikipedia – Kastraatio

Poikalapsen kastraatio aiheuttaa murrosiän poisjäännin myötä pysyviä naisellisia ja lapsimaisia ominaisuuksia, esimerkiksi naismaisen rasvakudoksen määrän ja sijoittumisen vartalossa, fyysisen voiman vähäisyyden, korkean äänen ja karvoituksen niukkuuden. Aikuisen miehen kastraatio aiheuttaa samoja ominaisuuksia lievempinä

Wikipedia – Kastraatio
Miehen kastraatio keskiajalla

Vaikka kastraatio on tunnettu kautta historian, niin asiassa uutena on ajatus, että ihminen voisi vaihtaa oman sukupuolensa ja korjata sen. Ensiksi kun sukupuolielimet on kastroitu kemiallisesti ja lopulta kirurgisesti, niin sen jälkeen hyödyntäen modernia lääketiedettä tälle ihmiselle yritetään keinotekoisesti rakentaa vastakkaisen sukupuolen ominaisuuksia.

Tämä keinotekoinen kehonmuokkaaminen kykenee yllättäviin tuloksiin, mutta todellisuudessa lopputulos jää kauaksi todellisesti miehestä tai naisesta. Esimerkiksi tälläisellä leikkaustaiteella ei ikinä kyetä saamaan sellaista lopputulosta aikaiseksi, että mies kykenisi synnyttämään.

Toisaalta tällaiset lääketieteelliset operaatiot, esim. sukupuolielimien leikkaus ja hormonihoidot tekevät siihen osallistuneesta ruumiillisesti terveestä ihmisestä elinikäisen potilaan joka joutuu säännöllisesti käymään lääkärissä ja on riippuvainen lääkityksestä.

Miehestä naiseksi ‐transsukupuolisilla lääkityksenä on estrogeeni‐ ja antiandrogeeninen valmiste, naisesta mieheksi ‐transsukupuolisilla testosteronivalmisteet.

On huomioitava, että ylisuuret annokset eivät nopeuta tai lisää elimistössä tapahtuvia muutoksia mutta saattavat muodostaa terveysriskin. Käytetyt lääkkeet ja annokset suunnitellaan yksilöllisesti. Kun sopiva hoito on jatkunut parin vuoden ajan, jatkoseuranta siirtyy muualle. Vuosittaiset seurantakäynnit ovat tärkeitä, koska kyseessä on pysyvä, pitkäaikainen lääkitys.

Lähde: https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo12104.pdf

On viattomien lasten hyväksikäyttöä rohkaista heitä sukupuolisessa hämmennyksessään hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin. Suurimmalla osalla ihmisistä sukupuoliahdistus helpottaa ajan kanssa eikä edellä mainitut ”hoidot” ja toimenpiteet ole vähentäneet tutkitusti näiden nuorten itsemurhariskiä.

Vaikka Amnestyn vaatimuksena on erottaa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi toisistaan, niin juridisen sukupuolen vaihtamisen luonnollinen seuraus monissa tapauksissa on hormonihoidot ja sen päätteeksi ”sukupuolenkorjausleikkaukset”.

On hämmentävää kuinka Amnesty edistää lasten seksualisointia ja sukupuoliahdistusta SETAn ja Pride-liikkeiden kautta vaikka heidän pitäisi ajaa ihmisoikeuksia. Lapsen oikeus vanhempiinsa on yksi perustavanlaatuisia oikeuksia. Vanhempien tehtävä on suojella ja kasvattaa lapsia kunnes he ovat riittävän vanhoja tekemään itsenäisiä päätöksiä ja perustamaan oman perheen. Alaikäiset lapset ja nuoret eivät ole kykeneviä päättämään omien sukupuolielimien poistamisesta tai sukupuolensa muuttamisesta. Nykyään lapsille ja nuorille ollaan herkästi antamassa hormonihoitona lääkkeitä jotka aiheuttavat kemiallisen kastraation. Tälläsiä lääkkeitä on annettu aiemmin tuomituille seksirikollisille rangaistuksena heidän teoistaan ja jatkoa ajatellen. Lapsia täytyy suojella tälläiselta vaaralliselta ideologialta.

Kemiallisella kastraatiolla tarkoitetaan voimakkaan lisääntymisvietin kahlitsemista lääkeaineilla. Kemiallista kastraatiota käytetään niin eläimille kuin myös ihmisille. Ihmiselle tehtävä kemiallinen kastraatio tehdään yleensä rikollisille, kuten lasten hyväksikäyttäjille tai muille seksuaalirikollisille. Joissakin maissa kemiallista kastraatiota on käytetty myös homoseksuaaleille.

Wikipedia – Kemiallinen kastraatio

Sen lisäksi, että sukupuolielimien kirurgisellä poistamisella on ilmeisiä vakavia seurauksia, niin nämä edellä mainitut hormonihoidot ovat erittäin vaarallisia terveydelle. Nämä eivät ole ihmiselle luontaisia aineita tai turvallisia lääkkeitä ylipäänsä. Nämä lisäävät riskiä sairastua vakaviin sairauksiin esimerkiksi osteoporoosiin ja aivoinfarktiin yms.

Tutkijat huomasivat kahdeksan vuoden tutkimusajanjakson aikana, että transnaisilla kaksi kertaa suurempi todennäköisyys sairastua laskimoveritulppaan kuin cismiehillä tai -naisilla. Hormonihoitoja saavat transnaiset saivat myös 80–90 prosenttia todennäköisemmin aivoinfarktin tai sydänkohtauksen kuin cisnaiset.

Annals of Internal Medicine -julkaisussa esitelty tutkimus tehtiin vertailemalla 5000 täysi-ikäisen transsukupuolisen henkilön terveystietoja yli 97 000 cissukupuoliseen.

Lopuksi

Amnestyn nykyinen johto (ainakin) asettaa vasemmistolaisen dogman kaikkien muiden näkökohtien edelle ja lypsää arvovaltaansa edistääkseen lukkiutunutta ”edistyksellistä” agendaa.

Amnesty on ajanhengen mukaisesti avoimesti alkanut vastustamaan perinteisiä konservatiivisia ja kristillisiä arvoja ”ihmisoikeuksien” varjolla. Amnesty kannattaa avoimesti aborttia, LGBTQIABC+ -liikettä sekä vastustaa perinteistä perhemallia. Pelkästään näiden asioiden takia kristityillä jotka vaalivat lastenoikeuksia elämään ja biologisiin vanhempiin ei voi olla osallisuutta Amnestyn kaltaisen järjestön kanssa.
Amnesty kysyy: ”Mitä sinä voit tehdä? – Ihmisoikeudet tarvitsevat sinua”.
Me vastaamme: Jos olet kristitty tai konservatiivi niin lopeta Amnestyn tukeminen ja rahoittaminen. Käytä siitä säästynyt aika ja raha konservatiivisten liikkeiden tai seurakuntien tukemiseen. Äärivasemmisto ja sosialismi on syöpä joka haluaa lapsesi ja rahasi ideologiansa alttarilla.

Amnesty väittää myös toimintansa perustuvan Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, mutta tämä ei pidä paikkaansa. He eivät anna lapsille ihmisarvoa ja oikeutta elämään vaan edistävät ja vaativat aktiivisesti täydellistä abortin laillistamista kaikkialla. He myös romuttavat perinteisen avioliitto- ja perhekäsityksen vedoten yleismaailmallisten ihmisoikeuksien artiklaan16 vaikka sitä on tulkittu aina yleensä konservatiivisesti miehen ja naisen välistä liittoa tarkoittavaksi. Sääntöjä voi toki aina muuttaa ja tulkita artikloja uudella tavalla ajan hengen mukaisesti, mutta onko se älyllisesti rehellistä? Pitäisikö Amnestyn ennemmin vain irtaantua liian konservatiivista ihmisoikeusjulistuksista ja tehdä omat julistuksensa jotka ovat liberaalimpia ja sallivampia heidän agendaansa?

Lopulta meidän ei kuitenkaan pitäisi ottaa käsityksiemme ja arvojamme YK:n ihmisoikeuksista tai muistakaan ihmisten teoksista vaan korkeammalta auktoriteetilta.

Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 

1. Mooseksen kirja 1:27-28

Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Psalmi 139:13-17

Avaa suusi mykän puolesta, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville.

Sananlaskut 31:8

’Kirottu olkoon se, joka murhaa salaa lähimmäisensä.’

5. Mooseksen kirja 27:24a

Posted

in

by